Tel. 902 02 69 19
Digitalització Documental

Digitalització documental

Ofisfera posa a la seva disposició el seu servei de digitatlització documental especialitzat, que li permetrà obtenir una apreciable millora de l’eficiència de la seva empresa o organització, i a la vegada uns ràpids i notables estalvis de costos operatius, ja sia per reduccions del costos de l’us de l’espai i del seu manteniment o per facilitar els costos de consulta, evitant desplaçaments a arxius polsosos i disposant de tota la seva informació a l’abast d’un sol “clic”. A Ofisfera disposem d’una àmplia gamma d’escàners d’alta producció per a la digitalització de tot tipus de documentació i imatges: històrica enquadernada, única, administrativa,... així com de l’equip de persones formades i especialitzades, que garanteixen els més alts estàndards de qualitat. Emprem sistemes OCR pel reconeixement del text i l’extracció de la informació a partir de documents escrits. Podem també, editar metadades generades per classificar els documents segons el seu contingut.
Des d’ Ofisfera Digitalizació els hi podem oferir diferents serveis de valor afegit externalitzat:
Seveis pròpis i professionals pel trasllat de la documentació a les instal·lacions d’Ofisfera.
Preparació de la documentació, que en función del tipus de document pot consistir en: desencaixat, desgrapat, desplegat, inserció de separadors,...
Digitalizació de documentació històrica, mitjançant escàners plans i zenitals, respectant la conservació del document en tot moment del procés.
Digitalizació de documentació única, utilizant processos manuals per la seva correcta reporducció i garantint l’integritat del document original.
Us de sistemes de reconeixement òptic de caracters (OCR) de documents, texts, i imatges per a l’obtenció de texts indexables.
Totes les imatges es sotmeten a revisió, i si fos necessàri a un procés de millora informàtic, i generant-se arxius en els formats més comuns (tiff, pdf, jpg, txt,…).
Indexació d'arxius, segons criteris consensuats amb el client, que permetin la seva identificació unívoca, a la vegada que es generen metadades necessàries per facilitar les cerques en el document per diferents camps definits i la seva importació a diferents softwares de gestió documental.
Gravació en diferents suports informàtics per a la seva entrega.
Transport i entrega de la documentació, tant de llibres escanejats com en suports digitals

Instal·lacions per a la custòdia documental

Addicionalment als serveis de digitalització documental des d’ Ofisfera, els hi oferim el nostre servei de custòdia documental, posant a la seva disposició més de 2.000 metres lineals de prestatgeria condicionada per a guardar amb les millors garanties de seguretat, confidencialitat i conservació la seva documentació: Control d’accés, sistemes de detecció d’incendis, sistemes de control de temperatura i humitat, risc biològic, etc.

Tots els serveis i tasques estan dutes a terme per personal propi especialitzat i contínuament format, garantint sempre l’acompliment dels valors d’ Ofisfera, entre d’ells la qualitat. A tal efecte estem certificats amb la ISO9001 y la ISO14001:2004.

Vols valorar com et podem ajudar?

No dubtis en consultar-nos!Consulta
"Durant els deu anys que la Fundació Gas Natural Fenosa porta treballant amb la Fundació Tallers, ens ha demostrat la seva professionalitat, així com un gran tracte humà"
Núria Velasco – Responsable de Medi Ambient
"Confiem en Ofisfera per a dur a terme les nostres tasques de custòdia documental i de destrucció certificada. El seu nivell de qualitat, la seva eficàcia i els seus preus competitius els fan un col·laborador indispensable per a un ampli ventall de serveis"
Oriol Flo – Soci Director
"Vull destacar de la nostra col•laboració, la professionalitat, la disponibilitat per a introduir qualsevol millora que faci més eficient i efectiu el treball encarregat i el tracte, sempre amb la sensació de treballar en equip"
Ana Bustamante de Prado – Gestora de Programes