Tel. 902 02 69 19
Archive!
All the posts tagged with this name

La informació documentada: un dels actius més valuosos dels despatxos professionals.

La informació és un dels actius més valuosos d’una empresa. Pot estar present en el coneixement dels treballadors, en la manera d’organitzar-se o en els documents formals i informals, ja sigui en format paper o digital. Les raons d’un despatx professional per conservar la informació poden ser molt diferents: obligació legal, consulta tècnica, o fins
  • 21 Jul, 2014
  • Posted by FTallers
  • 1 Tags
  • 0 Comments
Read More