Destrucció documental certificada

A OFISFERA de Fundació Tallers som conscients de la importància que tenen els documents i per això som responsables en tot moment d’aquesta destrucció, assegurant la traçabilitat del servei i certificant documentalment què i com s’ha realitzat aquesta destrucció.

Per aquella documentació que ja no li sigui necessària, a OFISFERA, oferim un servei d’expurgació/destrucció documental certificada segur i fiable (amb un nivell de seguretat 3 segons norma DIN-32757-1).

Metodologia

Instal·lació de contenidors

Proporcionem contenidors, tant precintats com metàl·lics, per al seu posterior ompliment amb la documentació confidencial que es desitgi destruir.

Recol·lecció dels contenidors

La recollida i substitució es poden efectuar segons un servei contractat de forma periòdica o bé sota demanda. Totes les operacions de recollida, de càrrega i descàrrega dels documents, així com la conducció dels vehicles que els transporten són realitzats pel nostre personal.

Destrucció

Un cop els arxius arriben a les nostres instal·lacions, la destrucció és immediata i fa impossible la reconstrucció dels documents i la recuperació de qualsevol informació que hi continguin (nivell de seguretat 3).

Reciclatge

Després de la destrucció, els residus són traslladats a plantes de reciclatge per garantir la sostenibilitat mediambiental d’aquesta activitat.

Certificació

Al finalitzar el procés es fa lliurament d’un certificat de destrucció i reciclatge d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades i protecció del medi ambient.

Contacte

Cat | CAST
Skip to content