Contractació de serveis de gestió documental

Des d’OFISFERA, ajudem a empreses i institucions a ser més competitives i eficients mitjançant una eficaç gestió externalitzada de la seva informació i documentació, tant des de la seva vessant física (paper, fitxers, caixes…) com la del manteniment de processos estructurats de gestió de la informació en suport paper i digital.

Donem una solució assequible a un possible inconvenient per a l’empresa, tant pel volum de documentació que han de gestionar, o pels recursos que utilitza, ja siguin materials o de temps de treball.

A OFISFERA, tenim especial cura tant en les mesures de seguretat, com en la confidencialitat i conservació de tota la documentació: assegurant l’acompliment del reglament General de Protecció de Dades (RGPD), controlant els accessos a la zona de treball i amb una estricta política de permisos per a l’accés a la informació.

L’oferta de serveis d’OFISFERA dona resposta a les necessitats de tots els estadis del procés administratiu, que es pot contractar de forma puntual o periòdica, però sempre seguint un mètode de treball dividit en 4 fases:

Fase 1. Estudi
Anàlisi dels processos documentals, fluxos de treball i requeriments del client.

Fase 2. Proposta
• Estudi i proposta d’optimització dels processos actuals.

Fase 3. Implementació
• Descripció i pla d’implementació dels nous processos i fluxos de treball.

Fase 4. Manteniment
• Gestió del projecte en base a la metodologia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), desenvolupada pel Project Management Institute.

Contacte

Cat | CAST
Skip to content