Externalització de processos administratius

El gran volum d’informació que fan servir les empreses i organitzacions i la creixent importància de la seva gestió per millorar-ne la seva eficiència i el seu desenvolupament organitzacional, ens impulsen a trobar solucions específiques relacionades amb la gestió documental:

Des d’OFISFERA posem a disposició de les empreses i organitzacions els nostres coneixements especialitzats i els mitjans necessaris per efectuar aquells processos que puguin ser externalitzats, millorant la seva productivitat i optimitzant-ne els seus costos, oferint solucions de subcontractació completes.

Mitjançant la nostra consultoria d’externalització, a OFISFERA analitzem en profunditat els processos de treball de cada client i proposem solucions d’externalització que facilitin la seva gestió operacional, posant a disposició el nostre personal propi especialitzat interactuant directament amb els seus sistemes de gestió.

Els nostres serveis d’externalització son fets a mida, seguint un mètode de treball dividit en 4 fases:

Fase 1. Estudi
Anàlisi de les tasques i els processos administratius, fluxos de treball i requeriments del client.

Fase 2. Proposta
• Estudi i proposta d’optimització dels processos actuals.
• Descripció del nou pla de treball, detallant les tasques a realitzar per part de l’equip d’OFISFERA.

Fase 3. Implementació
• Definició d’un equip especialitzat, instal·lació de solucions tecnològiques per al suport de les millores, desenvolupament d’aplicacions, hosting i integració amb els sistemes d’informació corporatius de cada client.

Fase 4. Manteniment
• Gestió del projecte en base a la metodologia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), desenvolupada pel Project Management Institute.

Contacte

Cat | CAST
Skip to content