OFISFERA
Vocació de servei. Vocació responsable.

La principal finalitat d’OFISFERA és ajudar als nostres clients a optimitzar els processos de gestió de la informació, oferint un servei personalitzat per a cada cas, aportant professionalitat, independència, confidencialitat, seguretat, qualitat i vocació de servei, amb una constant innovació tecnològica.

A OFISFERA hi treballa un grup especialitzat en la gestió documental i la externalització de processos administratius del Centre Especial de Treball de la Fundació Tallers, una entitat que es dedica, des de fa 30 anys, a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat.

A OFISFERA disposem d’unes instal·lacions dissenyades per a la manipulació, tractament, digitalització i custòdia de documents de tot tipus, amb tots els protocols de seguretat, i de tots els equips tecnològics necessaris per a la digitalització i tractament informàtic de dades.

FUNDACIÓ TALLERS
Amb les persones i per les persones

A la Fundació Tallers treballem per a que les persones amb discapacitat intel·lectual i/o diagnòstic de transtorn mental tinguin les mateixes oportunitats que tothom: treballar, conviure i gaudir vivint amb la millor plenitud. La Fundació Tallers ha obtingut nombrosos reconeixements de les institucions, escoles de negoci i empreses, degut a la seva important funció social i al seu esperit de gestió professionalitzada. La Fundació Tallers disposa d’un ampli ventall de serveis per a empreses i institucions com la gestió documental, la externalització de serveis administratius, serveis de jardineria, serveis de neteja i manteniment, neteja viària, serveis mediambientals, taller de manipulats de tot tipus, a manipulats industrials. La Fundació Tallers compta amb 337 treballadors, disposa de 5.700 m2 d’instal·lacions i una flota de 14 vehicles. La Fundació dona servei a nombroses Pimes, grans empreses i institucions i ofereix diferents tipus de col·laboracions per garantir el compliment de la Llei General de les Persones amb Discapacitat LGD, antiga LISMI, o per potenciar la Responsabilitat Social Corporativa. Les activitats de la Fundació Tallers xifren uns 6 milions d’euros de facturació anuals.

LLEI GENERAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT (LGD)
Una llei que fomenta la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat

La Llei General de Discapacitat (LGD), antiga LISMI, estableix que totes les empreses públiques o privades espanyoles, la plantilla de les quals (còmput total d’empleats independentment del tipus de contractació) sigui de 50 o més treballadors, han de tenir una quota de reserva a favor de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% corresponent al 2% de la plantilla. Aquesta llei pretén, entre altres objectius, impulsar i fomentar la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat.

Tot i que en el seu origen la LDG estableix que el compliment s’ha de realitzar mitjançant la inserció directa de personal amb discapacitat en les empreses públiques o privades, hi ha casos excepcionals en els quals les empreses no poden contractar persones amb discapacitat o no es cobreix la quota de reserva.

Per a aquests casos existeixen mesures alternatives al compliment i que s’han de sol·licitar al Govern Autonòmic (en els casos que el 85% de la plantilla estigui en una mateixa comunitat autònoma) o al Ministeri de Treball.

Quins casos es consideren excepcionals?

Quines són les mesures alternatives?

Quines solucions ofereix OFISFERA?

OFISFERA és un Centre Especial de Treball i ofereix la possibilitat de subcontractar serveis per a l’empresa ordinària com a mesura alternativa a l’aplicació de la LGD.

Instal·lacions

Qualitat Certificada

Col·laboradors

Contacte

Cat | CAST
Skip to content