Complim la norma UNE-EN 15713 de destrucció certificada

Quan una organització decideix fer el pas cap a la contractació de serveis d’una empresa experta en gestió documental com Fundació Tallers, és indispensable que s’exigeixin garanties de compliment de la màxima confidencialitat i de normatives estàndards. A Ofisfera de Fundació Tallers ja complim amb la norma ISO 9001:2015 referent al sistema de gestió de […]

Diccionari de Gestió Documental

Diccionari de gestió documental

Què son les metadades? i els sistemes OCR? En què consisteix la destrucció certificada? Som professionals de la gestió documental i això vol dir que ens ocupem de les teves dades: des de la custòdia documental fins a la destrucció certificada passant per la indexació o digitalització de documents, entre molts altres serveis. Sabem què […]

Digitalització de documents

Digitalització de documents

L’increment d’empreses i organitzacions que opten pel teletreball fa que sigui indispensable tenir els documents digitalitzats per tal que estiguin a disposició les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana per a totes les persones implicades autoritzades a tenir-hi accés. Passar d’un format físic a un format digital, que sigui accessible i […]

Què és la custòdia documental?

Custòdia documental

Avui parlarem de la custòdia documental, un servei BPO d’especial rellevància per garantir la bona salut dels documents que parlen de la trajectòria de tota organització. I és que la custòdia documental s’ocupa de preservar en les millors condicions i gestionar de manera àgil tots aquells documents rellevants que poden contenir diverses dades i que […]